persontura PERSONAL

Menü öffnenMenü öffnen

Priemysel a remeslo

Priemysel a remeslo

Naši spolupracovníci pre remeselné činnosti radi prijmú každú výzvu, aby Vás podporili pri riešení krátkodobého alebo aj dlhodobého výpadku pracovných síl.

Ponúkneme Vám možnosti riešenia prispôsobené potrebám Vašej firmy. Všetko, čo sľúbime, sa budeme snažiť aj na 100% splniť.

Zdravie

Zdravie

Pre nás je dobro a zdravie ľudí stredobodom našej činnosti. Starší ľudia, ako aj ľudia odkázaní na pomoc, chorí ľudia sú odkázaní na pozornú a zodpovednú starostlivosť nás ostatných, ktorí svoje povolanie vnímajú skôr ako poslanie a svoje úlohy si plnia s láskou a zaujatosťou a ktorých životným poslaním je ľuďom pomáhať, sprevádzať ich životom, byť tu pre nich.

persontura je iná …

persontura podporuje skúsenosť, kvalitu a priamy osobný kontakt. Od prvého kontaktu až po uskutočnenie objednávky budete komunikovať s jedným a tým istým naším spolupracovníkom. S personturou získate 14 rokov skúseností. Našou štíhlou organizačnou štruktúrou získavame vysokú konkurenčnú výhodu v oblasti porovnávania nákladov.