persontura PERSONAL

Otwórz menuOtwórz menu

persontura Fanpage Facebook
Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Różnorodne perspektywy dzięki pracy tymczasowej

Przez długi czas praca tymczasowa była poddawana krytycznej ocenie, ale opinie te już od dawna nie są aktualne. Dziś wiadomo już, że praca tymczasowa, względnie leasing pracowniczy stwarza wiele możliwości i korzyści nie tylko dla firm, ale również kandydatów. Postęp ten można z pewnością zawdzięczyć takim zrzeszeniom jak iGZ (Zrzeszenie Agencji Pracy Tymczasowej), Organizacji Zrzeszającej Niemieckie Firmy Związane z Pracą Tymczasową, której członkiem jest także persontura i który aktywnie angażuje się w ochronę praw pracowników. Praca tymczasowa – co zostało już nawiasem mówiąc już dawno w pozostałych krajach europejskich zauważone - oferuje wielorakie perspektywy, z których mogą korzystać ludzie w różnych sytuacjach życiowych, niezależnie od tego, czy chodzi o wykwalifikowanych robotników, specjalistów, kadrę kierowniczą, czy pomocników.

Zbiorowy układ pracy Zrzeszenia Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej/Equal Pay

Rzetelne agencje pracy tymczasowej są członkami Zrzeszenia Agencji Pracy Tymczasowej lub Federalnego Zrzeszenia Pracodawców Oferujących Usługi Personalne, który wspólnie z Niemieckim Zrzeszeniem Związków Zawodowych wynegocjował zbiorowy układ pracy. Układ ten zawiera dodatki branżowe, warunki specjalne etc. i gwarantuje każdemu pracownikowi minimalne wynagrodzenie – już przed jego wprowadzeniem tych przepisów na terenie całego kraju. Pod tym względem pracownicy tymczasowi są często w korzystniejszym położeniu, niż inni zatrudnieni.

Elastyczne modele czasu pracy

W personturze istnieje możliwość uwzględnienia indywidualnych potrzeb związanych z czasem pracy. Niezależnie od tego, czy chcieliby Państwo pracować na pół etatu, w niepełnym wymiarze godzin, czy standardowo na pełen etat: możliwości są różne. Stanowi to interesujący temat dla wielu pracowników – właśnie w czasach, kiedy dyskusja dotycząca Work-Life-Balance stała się kwestią poruszaną w całym kraju.

Miejsce wykonywania pracy

W personturze mają Państwo możliwość wykonywania pracy na rzecz różnych renomowanych klientów oraz podejmowania samodzielnie decyzji, jaki zleceniodawca i miejsce najlepiej do Państwa pasuje. To szczególnie interesująca kwestia  w sytuacji reorientacji zawodowej.

Ułatwione przekwalifikowanie zawodowe i powrót na rynek pracy

Klienci ufają personturze i polegają na jej opiniach. Oznacza to, że również w przypadku niezbyt przekonywujących życiorysów otrzymają Państwo szansę zaprezentowania się u różnych pracodawców.

Możliwość przejęcia

W przypadku aż do 55 % pracowników persontury zdarza się, że przedsiębiorstwa, w których pracownicy ci wykonują pracę wcześniej, czy później zachęcają ich do bezpośredniego zatrudnienia w ich firmie i w konsekwencji przejmują ich do swojego zespołu stałych pracowników. Bezpośredni kontakt w trakcie wykonywanej pracy daje lepsze szanse zaprezentowania własnej osoby.

Prosimy skontaktować się z nami: z przyjemnością poinformujemy Państwa o zaletach persontury!

Jako eksperci w branży leasingu pracowniczego z ponad 18-letnim bagażem doświadczeń jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania związane z tematem pracy tymczasowej i wspólnie z Państwem rozważyć wszystkie jej wady i zalety. Chcielibyśmy, aby Państwa podejście do tego tematu było pozytywne i aby Państwo czuli się u nas dobrze, ponieważ zadowoleni pracownicy i współpracownicy są gwarancją naszego sukcesu.