persontura PERSONAL

Otwórz menuOtwórz menu

persontura Fanpage Facebook
Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Pobieramy i korzystamy z Państwa danych osobowych wyłącznie w ramach przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
Poniżej znajdą Państwo informacje na temat rodzaju, zakresu oraz celu w jakim pobieramy i przetwarzamy dane osobowe. W każdej chwili mogą Państwo pobrać te informacje z naszej strony internetowej.

Przekazywanie i rejestracja danych w celach systemowych i statystycznych
W momencie odwiedzin naszej strony internetowej Państwa przeglądarka internetowa w związku z wymaganiami technicznymi przekazuje Państwa dane automatycznie na nasz serwer www. Dotyczy to między innymi daty i godziny odwiedzin, adresu www strony, z której połączenie zostało przekierowane na naszą stronę, pobranych plików, ilości przesyłanych danych, rodzaju przeglądarki i jej wersji, systemu operacyjnego, jak również Państwa adresu IP. Wymienione dane zachowywane są oddzielnie od innych danych, które pobierane są w ramach korzystania z naszej oferty. Przyporządkowanie przez nas tych danych do konkretnej osoby nie jest możliwe. Po przeprowadzonej analizie w celach statystycznych dane te są usuwane.

Zachowane dane
Z chwilą podpisania z naszą firmą umowy, która będzie podlegała przekształceniu lub zmianie, Państwa dane będą pobierane i przetwarzane przez nas, o ile będzie to niezbędne w tym celu. W sytuacji wyjątkowej, na zarządzenie właściwego urzędu możemy być zobowiązani do udzielenia informacji na temat zachowanych danych, o ile będzie to niezbędne w celu ścigania przestępstwa, sytuacji związanej z usunięciem zagrożenia, wywiązania się z wymogów ustawowych Urzędów Ochrony Państwa lub Wojskowych Służb Bezpieczeństwa bądź w przypadku ochrony własności intelektualnej.

Dane użytkownika
Pobieramy i przetwarzamy dane związane z Państwa osobą w niezbędnym zakresie, aby zapewnić Państwu możliwość korzystania z naszej oferty internetowej lub w celu uporządkowania (danych użytkownika). Należą do nich charakterystyczne cechy służące do identyfikacji Państwa jako użytkownika oraz informacje na temat rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu wykorzystania naszej oferty. W celach związanych z reklamą naszej firmy, badaniem rynku oraz przygotowaniem internetowej oferty naszej firmy zgodnie z aktualnymi trendami mamy prawo do tworzenia profili wykorzystywanych z użyciem pseudonimów. Mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na takie wykorzystanie Państwa danych osobowych. Nasza firma natomiast nie ma uprawnień, do umieszczania w wykorzystywanych pseudonimocznych profilach osobowych informacji, które mogą sugerować powiązanie takiego profilu z konkretną osobą. Na zarządzenie właściwego urzędu, w sytuacji wyjątkowej, mamy prawo do przekazania takich danych (danych zachowanych), o ile niezbędne to będzie w celu ścigania przestępstwa, zażegnania niebezpieczeństwa lub w celu wywiązania się z przepisów ustawowych nałożonych przez Służby Bezpieczeństwa lub w celu ochrony własności intelektualnej.

Cookies
W celu poszerzenia funkcjonalności naszej oferty internetowej oraz zapewnienia Państwu komfortu w korzystaniu z niej, używamy tak zwanych „ciasteczek”. Z pomocą „ciasteczek” w trakcie odwiedzin naszej strony zapisywane są informacje na Państwa komputerze. Mają Państwo możliwość, aby uniemożliwić zachowywanie „ciasteczek” w pamięci komputera przez odpowiednie ustawienia wyszukiwarki. W takiej sytuacji jednak zakres wyświetlanej oferty naszej firmy może zostać ograniczony.

Prawo do informacji
Jako użytkownik naszej oferty internetowej mają Państwo prawo do żądania informacji na temat zgromadzonych przez nas danych na temat Państwa osoby lub Państwa pseudonimowego profilu. Na Państwa żądanie możemy takiej informacji udzielić także drogą elektroniczną. Zmieniający się rynek, globalizacja, presja związana z działalnością konkurencji – nie tylko przedsiębiorstwa, ale również pracownicy muszą spełniać wysokie wymagania: Z jednej strony oczekuje się od firm większej elastyczności i jasno skalkulowanych struktur kosztowych, które są konieczne, aby odnosić sukcesy na rynku, z drugiej strony także pracownicy doceniają coraz bardziej korzyści płynące z elastycznych modeli zatrudnienia i wykorzystują szansę, jaką daje im podjęcie pewnego i pełnego urozmaiceń zatrudnienia.

Praca tymczasowa wydaje się być perfekcyjnym rozwiązaniem dla obu stron. Indywidualne korzyści płynące z tej nowoczesnej formy współpracy potrafią sprostać najróżniejszym wymaganiom ze strony przedsiębiorstw jak również pracowników.