persontura PERSONAL

Otvoriť ponukuOtvoriť ponuku

persontura Fanpage Facebook
Impresum

Impresum

Persontura GmbH & Co. KG
Branderweg 4a
91058 Erlangen

Telefón: +49 9131 / 68 777-0
Fax: +49 9131 / 68 777-10

E-mail: info@persontura.de
Internet: www.persontura.de

Riaditelia s oprávnením na zastupovanie: Michael Spranger, David Ristow

Registračný súd: Okresný súd Fürth
Registračné číslo: HRA 9599

Identifikačné číslo dane z obratu podľa § 27 a zákona o dani z obratu: DE270063853

Upozornenie týkajúce sa zodpovednosti: Napriek starostlivej kontrole obsahu nijako nezodpovedáme za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

Návrh a programovanie

Webdizajn: Wildner+Designer – reklamná agentúra – Norimberg, Fürth, Erlangen

Webovú stránku preložila spoločnosť

elinga GmbH
Odborné preklady
www.elinga.de

Zdroje použitých obrázkov