persontura PERSONAL

Otvoriť ponukuOtvoriť ponuku

persontura Fanpage Facebook
Dočasné zamestnávanie

Dočasné zamestnávanie

Rozmanité perspektívy dočasnej práce

Dočasná práca bola dlhodobo terčom kritiky, ale tento názor je už dávno prekonaný. Dnes je zrejmé, že dočasné zamestnávanie, prípadne prenechávanie zamestnancov môže nielen firmám, ale aj uchádzačom prinášať rôznorodé príležitosti. Na tomto vývoji majú zásluhu aj združenia ako iGZ, záujmové združenie nemeckých firiem dočasného zamestnávania, ktoré sa intenzívne angažuje za práva zamestnancov a ktorého členom je aj persontura. Dočasná práca, ako sa začala v zahraničnej Európe označovať konieckoncov už dávno, prináša so sebou rozličné perspektívy, ktoré môžu ľudia využiť v najrôznejších životných situáciách bez ohľadu na to, či ide o vyučených pracovníkov, odborníkov alebo pomocné pracovné sily:

Tarifná zmluva iGZ / Equal Pay

Aj seriózne firmy dočasného zamestnávania sú členmi združení iGZ alebo BAP, ktoré v spolupráci s nemeckým odborovým zväzom vyjednalo tarifnú zmluvu. Táto zahŕňa príplatky podľa odvetvia, zvláštne podmienky atď. a pre každého pracovníka garantuje minimálnu mzdu, a to ešte pred jej plošným zavedením. Pre dočasných pracovníkov je to často výhodnejšie.

Modely flexibilnej pracovnej doby

persontura v mnohých prípadoch umožňuje zohľadniť individuálne potreby, či je to práca na polovičný úväzok, drobné zamestnanie alebo klasická práca na plný úväzok – možnosti sú rozmanité. To predstavuje zaujímavý aspekt pre mnohých zamestnávateľov, a to práve v čase, kedy sa z diskusie o skĺbení práce s osobným životom stala národná téma.

Zameranie

persontura vám ponúka možnosť pracovať pre rôznych renomovaných zákazníkov a takisto si slobodne premyslieť, kto a čo je pre vás najvhodnejšie. To je zaujímavé najmä pri nových zameraniach.

Zjednodušený prechod z inej oblasti a opätovný nástup

Zákazníci dôverujú firme persontura a spoliehajú sa na jej úsudok. To znamená, že aj v prípade nie celkom priamočiareho životopisu dostanete možnosť predstaviť sa rôznym zamestnávateľom.

Možnosť prebratia

Až 55 % pracovníkov persontura skôr či neskôr osloví a preberie niektorý z našich zákazníkov. Pretože pri priamom kontakte a v samotnej práci máte úplne iné možnosti ako o sebe presvedčiť.

Oslovte nás: radi vám poskytneme informácie o výhodách firmy Persontura!

Ako expert v prenechávaní zamestnancov s viac ako 18-ročnými skúsenosťami môžeme s vami prediskutovať akékoľvek otázky týkajúce sa dočasnej práce a vysvetliť vám jej výhody a nevýhody. Chceme, aby ste pochopili túto problematiku správne a aby ste mali pocit, že ste v správnych rukách. Pretože spokojní zamestnanci a kolegovia sú základom nášho úspechu.