persontura PERSONAL

Otvoriť ponukuOtvoriť ponuku

persontura Fanpage Facebook
Dočasné zamestnávanie / prenechávanie zamestnancov

Dočasné zamestnávanie / prenechávanie zamestnancov

Dočasné zamestnávanie je v Nemecku najrýchlejšie rastúcou formou zamestnania. V každom regióne v Nemecku existujú firmy, podniky a úrady, ktoré si nedokážu poradiť s nárazovými prudkými nárastmi objemu práce v dôsledku chýbajúcej pracovnej sily. Z dôvodu choroby, úrazu, krátkodobých dovoleniek alebo iných nepredvídaných situácií dochádza k výpadku pracovných síl, prípadne sa ukáže, že práce na projektoch sú rozsiahlejšie, ako bolo naplánované. Stále viac firiem však postihuje aj pribúdajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Pomôžeme vám a podporíme vás

Naši kvalifikovaní pracovníci sú vám k dispozícii vždy vtedy, keď to potrebujete. Tak môžete aj pri ekonomických výkyvoch a krátkodobých a dlhodobých nedostatkoch personálu rýchlo a flexibilne siahnuť späť po odbornom personále.

Úspora nákladov a času

Pri hľadaní vhodných pracovníkov ušetríte veľa peňazí a času, pretože odpadajú nákladné pracovné inzeráty a výberové konania a pohovory stačí viesť iba s niekoľkými uchádzačmi. O predbežný výber vhodných uchádzačov sa postaráme my. Zatiaľčo sa zameriavate na svojich zákazníkov a procesy, my sa venujeme personálnemu manažmentu, nepretržite sledujeme trh a vyvíjame pre vás aktivitu tam, kde možno nájsť vhodných kandidátov. Vhodných pracovníkov pre vás získavame v tuzemsku a zahraničí.

Istota pre vás a pracovníkov s tarifnou zmluvou iGZ

persontura je členom registrovaného záujmového združenia nemeckých firiem dočasného zamestnávania (iGZ). Všetky pracovné zmluvy s našimi pracovníkmi sa uzatvárajú podľa tarifnej zmluvy združenia iGZ, ktorá upravuje podmienky odmeňovania a rámcové podmienky pre dočasných zamestnancov. Naši zamestnanci okrem toho obvykle dostávajú nadtarifné príplatky.

Táto zmluva vám navyše poskytuje ešte jednu výhodu – persontura naďalej vystupuje ako zamestnávateľ a preberá tak všetky s tým spojené záväzky.