persontura PERSONAL

Otvoriť ponukuOtvoriť ponuku

persontura Fanpage Facebook
Filozofia

Filozofia

Persontura predstavuje dlhoročné skúsenosti, odbornosť, ako aj priame a osobné poradenstvo.

Naša firma je priamo riadená vlastníkmi a osobný kontakt s našimi pracovníkmi je pre nás veľmi dôležitý. Každý pracovník má nepretržite k dispozícii stálu kontaktnú osobu. Kladieme vysoký dôraz na spokojnosť na pracovisku a vždy si radi vypočujeme vaše otázky a želania. Školenia a kvalifikačné opatrenia sú rovnako samozrejmé ako zaobstaranie bývania alebo podpora s vybavovaním na úradoch, ak je to potrebné.

Nájdeme pre vás to správne miesto

Skutočnosť, že naši zákazníci prijímajú po nejakom čase do stáleho pracovného pomeru prevládajúcu časť našich pracovníkov, dokazuje, že naše svedomité obsadzovanie zákaziek pre pracovníkov a zákazníkov možno často považovať za odrazový mostík na získanie vysnívanej pracovnej pozície.

Náš personál je náš kapitál

Spokojnosť našich zákazníkov a našich pracovníkov je naším najvyšším cieľom. Výber najvhodnejšieho zamestnanca pre zákazníka a opačne je preto veľmi dôležitý.
Naši zamestnanci sa musia stotožniť s firmou zákazníka. Mimoriadny výkon môžu totiž podávať iba vysoko motivovaní pracovníci, ktorých práca baví.

Využite 14 rokov skúseností z branže

Kto chce v tomto odvetví úspešne fungovať po mnoho rokov, musí spĺňať celkom jasné základné kritériá.
Želania ľudí, s ktorými prebieha spolupráca, teda zákazníkmi a pracovníkmi, je potrebné vziať na vedomie, pýtať sa ne a analyzovať ich. Aby sme mohli dospieť k výsledku, s ktorým budú spokojné všetky strany, je potrebné zvoliť čo najlepší možný prístup k individuálnym osobnostiam.
Vážime si spoluprácu s našimi zákazníkmi a pracovníkmi, ktorá je založená na vzájomnej dôvere a úprimnosti, nasadení a nadšení.

Vďaka vysokému odbornému a ľudskému nasadeniu sa naša dobrá podniková atmosféra prejavuje rovnako aj navonok. Ďalší dôvod, prečo sme na tomto náročnom trhu tak úspešní už toľko rokov.

Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi želaniami a otázkami a presvedčte sa sami o našej vynikajúcej a účinnej službe!