persontura PERSONAL

Otvoriť ponukuOtvoriť ponuku

persontura Fanpage Facebook
Manažment na mieste

Manažment na mieste

Táto služba je určená pre firmy s vysokým dopytom po zmluvných pracovníkoch s rovnakou alebo podobnou kvalifikáciou. Ak je to aj váš prípad, táto služba od persontura PERSONAL je pre vás vhodná hneď z niekoľkých dôvodov.

Náš pracovník na mieste podporuje vašu firmu nákladovo neutrálne v rámci vyčleneného personálneho oddelenia a zodpovedá za oblasť dočasného zamestnávania a sprostredkovania. V tejto súvislosti zabezpečujeme všetky potrebné aktivity ako hlavný dodávateľ.

Od personálneho obstarávania cez administratívne činnosti a riadenie všetkých aktívnych firiem dočasného zamestnávania vo vašom podniku až po jednotné vyúčtovanie sme vaším výhradným kontaktným partnerom.

persontura môže ťažiť z viac ako 20-ročných skúseností v oblasti dočasnej práce a dáva si záležať na tom, aby aj partnerskí dodávatelia odmeňovali svojich zamestnancov podľa tarifu a náležite sa o nich starali.

Ako vyčlenené personálne oddelenie vám poskytujeme podporu priamo na mieste vo vašom podniku.

Veľa poskytovateľov, ale iba jeden kontaktný partner!

Je váš kontaktný partner hneď vedľa?

Prítomnosť našich pracovníkov vo vašej firme vám skracuje cestu a ponúka optimálne prepojenie s vaším personálnym oddelením. Poznáme vaše potreby a podporujeme vás už od začiatku fázy plánovania, teda už v priebehu konkrétneho náborového procesu.

Prehľad výhod

Okrem skutočnosti, že prítomnosť našich manažérov na pracovisku vám skracuje služobnú cestu, zriadenie vlastného oddelenia pre dočasnú prácu prináša so sebou niekoľko reálnych výhod:

Prenechajte výber personálu na nás, minimalizujte náklady na inzerciu, náklady na manažment uchádzačov a realizáciu prijímacích pohovorov.

Dôverná starostlivosť o zamestnancov a kompetentná a účinná koordinácia dočasného zamestnávania. Tak vytvárame neustále hmatateľnú membránu medzi nadriadenými a dočasnými pracovníkmi.

Vytvorenie synergie a zníženie nákladov. Naša kancelária priamo na mieste minimalizuje administratívnu záťaž vášho personálneho oddelenia, pokiaľ ide o dôsledné zabezpečenie personálnych služieb. Na optimalizáciu procesov analyzujeme aj detaily, na želanie implementujeme napr. digitálne systémy časovej evidencie alebo zabezpečíme implementáciu do vášho existujúceho systému.

Dôvera a serióznosť – to sú ukazovatele „dobrej dočasnej práce“.

Keď firmy dočasného zamestnávania nepracujú správne, kritika médií, verejnosti a zákazníkov je obvykle nasmerovaná na podnik zákazníka. Firma persontura PERSONAL je členom združenia iGZ a akceptovala etický kódex iGZ.

Ako subjekt zodpovedajúci za kanceláriu OnSite spolupracujeme s ďalšími poskytovateľmi personálnych služieb v rámci spoločného partnerstva iba vtedy, keď majú a presadzujú rovnaké alebo podobné predstavy. Tak zabezpečujeme, že s vašimi externými pracovníkmi sa zaobchádza čestne, a zároveň sú adekvátne odmeňovaní.

Súbory na stiahnutie

Etický kódex iGZ (PDF – 0,5 MB)