persontura PERSONAL

Otvoriť ponukuOtvoriť ponuku

persontura Fanpage Facebook
Manažment uchádzačov

Manažment uchádzačov

Potrebujete nutne nových kvalifikovaných pracovníkov, ktorí zároveň zapadnú do tímu? Alebo plánujete obsadiť voľné, resp. zatiaľ ešte neobsadené miesta? Pri všetkých vykonávaných aktivitách chcete pritom zachovať anonymitu svojej firmy. Okrem toho je z hľadiska nákladov potrebné znížiť výdavky na správu a spracovanie v rámci vašej firmy, ktoré sa týkajú manažmentu uchádzačov.

persontura PERSONAL vám v tejto oblasti ponúka profesionálnu podporu. V spolupráci s vami pre vás navrhneme individuálne riešenia. Zabezpečíme pre vás všetky práce, od náboru so zameraním na konkrétnu cieľovú skupinu, cez kvalitatívny výber uchádzačov, až po prezentáciu vhodných kandidátov. Vidíte, aké ľahké môže byť hľadanie a výber vhodných zamestnancov pre vašu firmu!